مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  فوق دیپلم معماری
  /دانشگاه تهران شرق

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پارس کژال سلز
  بازاریابی و فروش/ مدیر مشاور ‌.ویزیت پزشک.تسلط مناطق ۱.۴.۳.۶.۱۳.۱۴.۷

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com