مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش معماری سیستم های کامپیوتری /دانشگاه آزاد نجف آباد / معدل 16.87
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد نجف آباد / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه-ورزش کوهنوردی و سنگ نوردی و شنا-خطاطی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انیمیشن (MAYA)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انیمیشن (MAYA)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com