مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
    گرایش بین الملل /دانشگاه پیام نور تهران غرب

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت آسیا تک
    بازاریابی و فروش/ واحد فروش
https://.com