مختصری از من

ترک کار بنده از مشاغل قبلی صرفا به دلایل شخصی بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی علوم و صنایع غذایی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد شهرضا / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پگاه اصفهان(سیکارو)
  صنایع غذایی/ مسئول فنی
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  کره ونک
  صنایع غذایی/ مسئول آزمایشگاه
 • اسفند ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  زرین شاد سپاهان
  صنایع غذایی/ مسئول آزمایشگاه-سرپرست تولید

  توضیحات: اینجانب در کارخانه تولید کننده پودر شیرخشک و پودر اب پنیر زرین شاد سپاهان هم در بخش ازمایشگاه و هم تولید فعالیت نموده ام.

پروژه ها

 • 1395
  تولید کنسرو خورشت بادمجان بدون تاثیر بر بافت
  مسئول پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com