مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه آزاد شهر رى

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انتشارات آسيا
  فروش-حسابدارى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان و ادبیات انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com