مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 15.9

پروژه ها

 • 1395
  مدیریت کتابخانه تحت desktop
 • 1395
  پنل مدیریت تحت وب

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی جاوا (J2SE)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا (J2EE)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle
  60% Complete
  عنوان مدرک: Oracle 12c

ابزار و نرم افزار

 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی جاوا (J2SE)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا (J2EE)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle
  60% Complete
  عنوان مدرک: Oracle 12c
https://.com