مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه دانشگاه آزاد دماوند مرکز پردیس / معدل 18
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی حقوق
  گرایش جزا و جرم‌شناسی /دانشگاه دانشگاه تهران (پردیس فارابی) / قم / معدل 16
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی علوم انتظامی
  گرایش (کشف علمی جرائم) /دانشگاه علوم انتظامی امین/ تهران / معدل 18
https://.com