مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد ادبيات نمايشي
  /دانشگاه آزاد واحد بوشهر
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی كارگرداني سينما
  /دانشگاه آزاد واحد بوشهر
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم تکنولوژي صید و بهره برداري
  /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  صدا و سيما بوشهر
  هنر/طراحی/

  توضیحات: کار در دو سریال صدا و سیما بوشهر سالهاي 1387 و

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  هنر/طراحی/

  توضیحات: نویسنده، محقق و دستیار کارگردان فیلم مستند"گردان 61"، سال

افتخارات

 • - اجراي چندین تئاتر از سال 1376 تاکنون
  - برنده جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره استانی فجر براي نمایش "ناخدا و بچھ ھا" ، 1384
  - برنده جایزه بھترین نمایشنامھ از جشنواره استانی اعتیاد برای نمایش "می خواھم فریاد بزنم"، 1381
  - برنده حایزه بهترین بازیگر
 • - اجراي چندین تئاتر از سال 1376 تاکنون
  - برنده جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره استانی فجر براي نمایش "ناخدا و بچھ ھا" ، 1384
  - برنده جایزه بھترین نمایشنامھ از جشنواره استانی اعتیاد برای نمایش "می خواھم فریاد بزنم"، 1381
  - برنده حایزه بهترین بازیگر

دانش تخصصی

 • نویسندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی و فیلم برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نویسندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی و فیلم برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com