مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1395
  کارشناسی عکاسی
  گرایش عکاسی مستند ، عکاسی فاین آرت ( خلاقه ) /دانشگاه هنر / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  عکاسی
  هنر/طراحی/ عکاس

  توضیحات: بیوگرافی
  دانش آموخته رشته عکاسی .

  1 - منتخب در نمایشگاه عکس گروهی عاشورایان در استان اردبیل سال 1384
  2 - منتخب در سومین جایزه عکس زنده یاد کاوه گلستان 1384
  3 - منتخب در نمایشگاه عکس گروهی انجمن عکاسان نگاه 1386
  4 - منتخب در اولین مسابقه عکس مرد سال 1387
  5 - منتخب در ششمین جشنواره تصویر سال 1387
  6 - منتخب در اولین جشنواره تصویر استاندارد.تهران 1389
  7 - منتخب در هشتمین دوره جشنواره تصویر سال 1389
  8 - منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی مترو و مردم 1390
  9 - منتخب دراولین جشنواره عکس دل دیده 1390
  10 - عضو انجمن عکاسان ایران
  11 - منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1390
  12 - منتخب درچهارمین دوره مسابقه عکاسی از سفره های افطار 1390
  13 - منتخب در سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1390
  14 - منتخب در نهمین دوره جشنواره تصویر سال 1390
  15 - عضو هیت موسس کانون عکاسان قدس 1391
  16 - منتخب در دومین جشنواره عکس و پوستر دل دیده 1391
  17 - منتخب در مسابقه عکس نمایشگاه قران کریم 1391
  18 - دریافت دیپلم افتخار از اولین جشنواره عکس و پوستر شهر اسمان 1391
  19 - منتخب در نمایشگاه عکس سفرهای افطار در کشور ترکیه 2012
  20 - منتخب دراولین جشنواره سراسری عکس یادمان ولایت.قزوین 1391
  21 - منتخب در نمایشگاه عکس ده روز با عکاسان ایران 1391
  22 - منتخب در چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1391
  23 - منتخب در اولین جشنواره عکس کار.تعاون.صنعت 1391
  24 - منتخب دراولین جشنواره عکس معلولیت.نگاه نو – قزوین 1391
  25 - منتخب درپنجمین مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1392
  26 - منتخب درسومین جشنواره عکس و پوستردل دیده 1392
  27 - منتخب دردومین جشنواره عکس و پوسترشهر اسمان 1392
  28 - منتخب درنخستین جشنواره عکس پرچم 1392
  29 - منتخب در اولین جشنواره عکس رواق منظر 1392
  30 - منتخب در ششمین دوره مسابقه عکاسی سفره های افطار 1392
  31 - منتخب درنمایشگاه عکس سالگرد خانه عکاسان ایران 1392
  32 - منتخب در دومین جشنواره عکس و پوستر سوگواره سرو 1392
  33 - کسب رتبه اول دردومین جشنواره هنرهای تجسمی شهریار.بخش عکاسی 1392
  34 - کسب رتبه سوم در نخستین جشنواره عکس آبزیان.شیلات ومحیط زیست دریایی ایران 1392
  35 - کسب رتبه سوم در سومین جشنواره ملی عکس "حوزه" 1392 قم
  36 - منتخب در سومین سوگواره عکس عاشورایی "قاب سرخ"لارستان 1392
  37 - منتخب دراولین جشنواره عکس "قاب حماسه " 1394
  38 - منتخب در اولین جشنواره عکس" سفرو معلولیت" 1393
  39 - منتخب در دومین جشنواره فیلم وعکس "همراه تهران" 1393
  40 - منتخب در بخش موبایلی عکس و عکاس هفته Gettyreportage .2014
  41 - منتخب درمسابقه عکاسی موبایل Mobilephotonetwork . 2014
  42 - منتخب در دومین جشنواره بین المللی عکس "خیام" 2014
  43 - منتخب در هشتمین جشنواره سراسری "عکس رشد" 1393
  44 - منتخب و تقدیر از اولین جشنواره عکس "عید نیایش" 1393
  45 - منتخب در چهار شماره مجله الکترونیکی قاب 1393
  46 - کسب رتبه اول در نهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت 1393
  47 - منتخب درجشنواره سراسری عکس "نگاه" 1393 مشهد
  48 - منتخب در نخستین جشنواره عکس "فواد" 1393
  49 - منتخب در دومین نمایشگاه و کتاب عکس تهران شهر زندگی .1393
  50 - منتخب و تقدیر در دوازدهمین تصویر سال, در بخش ویژه (عکس های موبایلی) 1393
  51 - رتبه برتر در نخستین جشنواره عکس نقد بنا وفضای شهری.1394
  52 - منتخب در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس "سلامت"نیشابور 1394
  53 - منتخب و تقدیر در سومین جشنواره عکس "قاب های بهشتی" 1394
  54 - منتخب در هفتمین نمایشگاه عکس های برتر سال دوربین.نت 1394
  55 - منتخب در بیست وسومین نمایشگاه عکس "قرآن کریم"1394
  56 - منتخب در چهارمین جشنواره بین المللی عکس "رژان" 1394
  57 - منتخب و تقدیر در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس "مادر" 1394
  58 - منتخب در دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت .1394
  59 - منتخب در اولین دوسالانه بین‌المللی عکس گلستانه .1394
  60 - منتخب و تقدیر در سومین دوسالانه عکس بسیج .1394
  61 - منتخب درگزارش عکس هفته اروپا Gettyrepoortage 2015 دربخش موبایلی
  62 - منتخب در سومین جشنواره عکس خانه دوست. 1394
  63 - منتخب در نخستین سوگواره عکس عاشورایی شهریار 1394
  64 - منتخب در سومین جشنواره بین المللی عکس خیام . 1394
  65 - عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ FIAP
  66 - منتخب در چهارمین نمایشگاه گروهی عکس روزهای زندگی ، 1394
  67 - منتخب در سیزدهمین جشنواره تصویر سال 1394
  68 - منتخب در سومین جشنواره عکس کشوری ( کرسم اوز ) 1394
  The 9th International Emirates Photography Competition 2016 - 69
  70 - منتخب در چهارمین جشنواره عکس قابهای بهشتی ، 1395
  71 - منتخب در مجله لا رپابلیکا ایتالیا ونمایشگاه گروهی عکاسان ایرانی -20161415 iran.
  72 - منتخب در نمایشگاه گروهی عکس رمضان عکسخانه شهر ، تهران 1395
  73 - منتخب در نمایشگاه گروهی عکس ( تهران شهر زندگی ) فرهنگسرای ارسباران 1395
  74 – منتخب و شایسته تقدیردردومین جشنواره بین المللی عکس برج میلاد تهران ، 1395
  75 – منتخب در یازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت ، 1395
  76 – کسب رتبه دوم درنخستین جایزه عکس شهر کتاب ، بخش مجموعه عکس هنری . 1395
  77 – منتخب در نخستین جشنواره عکس نوروز ، تاجیکستان . 1395
  78 – منتخب درسومین جشنواره عکس نورنگار ، تهران . 1395
  79 – منتخب در هفتمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1395
  80 – منتخب در دومین مجله الکترونیکی سیاه وسفید مینیمالیسم 2016
  81 – منتخب در هفتمین جشنواره فیلم و عکس نماز و نیایش . قم 1395

https://.com