مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع چوب و کاغذ
  گرایش صنایع خمیر و کاغذ /دانشگاه منابع طبیعی وعلوم کشاورزی گرگان / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  صنایع غذایی بهروز
  کارمند

  توضیحات: آنالیزور شرکت
  فعالیت و ارتباط در زمینه مالی - تسویه -توزیع و فروش. سایر بخش های مرتبط

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  فعالیت در آزمایشگاه و کارگاه دانشگاه کمک به بعضی دانشجویان ارشد در رشته های کاغذ سازی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی در زمینه تحقیقات عمل وتوسعه
 • هنری مطابق با شرایط کاری و فعالیت های مرتبط

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • آنالیز فروش و گزارش گیری و تجزیه و تحلیل - ارتباط با مشتریان -ارتباط با مصرف کنندگان
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • داری مدرک Icdl 1 و Icdl 2
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدرک حسابداری هلو و نرم افزار مالیاتی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: درحال کار

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آنالیز فروش و گزارش گیری و تجزیه و تحلیل - ارتباط با مشتریان -ارتباط با مصرف کنندگان
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • داری مدرک Icdl 1 و Icdl 2
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدرک حسابداری هلو و نرم افزار مالیاتی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com