مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مدیریت گردشگری
  /دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت جهانگردی تهران۳

پروژه ها

 • 1395
  Greendream
  مدیر پروژه

  توضیحات: شرکت در یک استارتاپ گردشگری ؛توضیح کوتاهی ازپروژه گرین دریم: جمع آوری ظروف بازیافتی و تبدیل کردن به یک صنایع دستی که این قابلیت دارد در بازار عرضه شود واز ۲۹ ایده در این استار تاپ ایده اول شد.

افتخارات

 • 1395
  کسب مدرک استارتاپ تریپ(کارآفرینی با رویکرد گردشگری)
  از جهاد دانشگاهی،دانشگاه شریف

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق،هنری و ایدپردازی ،شنا ،کار تیمی انجام دادن
 • هنری ،ایده پردازی،
 • ورزشی ؛شنا
 • انجام فعالیت های تیمی
 • هنری؛ایده پردازی ؛خلاقیت
 • ورزشی؛شنا
 • عکاسی
 • انجام فعالیت های تیمی
 • عکاسی
 • هنری؛ایده پردازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • توریسم
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های کوتاه مدت بند الف وب به مدت ۱۸۰ ساعت

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Intermediateدرحال ادامه این سطح برای گرفت مدرکIELTS
دانش تخصصی
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com