مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1374
  دیپلم برق صنعتی
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت فنی مهندسی همراه پوشش
  مهندسی نفت/معدن/ سرپرست تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  حسابداری عمومی آموزشگاه معین

پروژه ها

 • 1394
  ساخت و رانش قطعات حفاری
  سرپرست تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت انبار
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com