مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه گلستان / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  افرانت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پرسرعت

  توضیحات: کانفیگ رادیو ها اعم از ماکرویو میکروتیک و ...
  کانفیگ روتر و سوییچ سیسکو

دانش تخصصی

 • میکروتیک
  20% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA-MTCRE-MTCWE
 • CCIE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCITP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروتیک
  20% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA-MTCRE-MTCWE
 • CCIE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCITP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com