مختصری از من

آشنایی کامل با SQA -آشنایی کامل با SPAS سایپا -آشنایی کامل با شناسنامه مهندسی SAPCO -آشنایی کامل با مدیریت ابزار و تجهیزات -آشنایی کامل با تعمیرات نگهداری و سوابق -کنترل فرآیند تولید ومسائل مربوط به QC-آشنایی با کنترل محصول نامنطق ، اقدام اصلاحی وپیشگیرانه -آشنا با مسائل مربوط به انبار داری .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1392
  دیپلم کامپیوتر
  / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت نوین صنعت راد ماندگار
  / مسئول QC
 • بهمن ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۱
  فرانگر زرفام
  بازرس QC

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کنترل و ابزار دقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com