مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
  /دانشگاه فردوسی
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی آب
  /دانشگاه فردوسی / معدل 17.31

پروژه ها

 • 1395
  مدلسازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (رساله کارشناسی ارشد)
 • 1394
  تخمین شاخص گیاهی LAI و برآورد مقدار تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده های سنجنده لایدار
 • 1392
  شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبریز کارده)

افتخارات

 • 1393
  رتبه اول از نظر علمی در بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی
 • 1393
  قبولی در رشته مهندسی منابع آب مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه ممتاز (بدون کنکور)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسئول هماهنگی و اجرای اردوی علمی پایان دوره مقطع کارشناسی از سازه های آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی جنوب غرب کشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • هیدرولوژی آب های سطحی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش از دور (RS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدل ارزيابي آب و خاك SWAT
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور
 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه موسسه آیینه شهر فردا و خدمات تخصصی GIS & RS
 • Global Mapper
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HEC-RAS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HEC-HMS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هیدرولوژی آب های سطحی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش از دور (RS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com