مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد پژوهش هنر
  /دانشگاه دانشكده هنر و معماري واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ كارشناس خبري

دانش تخصصی

 • کارگردانی سینما
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه دانش‌آموختگي دوره يكساله كارگرداني سينما از كانون سينماگران جوان
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فارغ‌التحصيل زبان انگليسي از مؤسسه شكوه (شعبه جاهد)
 • روزنامه‌نگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانش‌آموخته كارداني رشته خبرنگاري و روزنامه‌نگاري از مركز آموزش‌هاي دانشگاه علمي - كاربردي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاه
 • زبان ایتالیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانش‌آموخته مركز آموزش زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران
دانش تخصصی
 • کارگردانی سینما
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه دانش‌آموختگي دوره يكساله كارگرداني سينما از كانون سينماگران جوان
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فارغ‌التحصيل زبان انگليسي از مؤسسه شكوه (شعبه جاهد)
 • روزنامه‌نگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانش‌آموخته كارداني رشته خبرنگاري و روزنامه‌نگاري از مركز آموزش‌هاي دانشگاه علمي - كاربردي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاه
 • زبان ایتالیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانش‌آموخته مركز آموزش زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران
https://.com