مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد بازرگانی /دانشگاه سراسری ارومیه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تافل
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com