مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 19.39
 • 1373 تا 1375
  فوق دیپلم کاربرد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی رودهن / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۳
  نصرآسمان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • فروردین ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۱
  منظومه شرق
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • اردیبهشت ۱۳۷۶ تا اسفند ۱۳۷۹
  دانشگاه صنعتی شریف
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • بهمن ۱۳۷۵ تا مهر ۱۳۸۳
  آموزشگاه های کامپیوتر و دانشکده هنر دانشگاه تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)-(HTML5-CSS3-JAVASCRIPT-JQUERY)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه تحلیلگر داده

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)-(HTML5-CSS3-JAVASCRIPT-JQUERY)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه تحلیلگر داده
https://.com