مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه ازاد زنجان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  سایپا
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تکنسین

دانش تخصصی

 • هیدروپناماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مکانیک خودرو

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هیدروپناماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مکانیک خودرو
https://.com