مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم فناوری اطلاعات
    /دانشگاه دانشگاه علم و صنعت اراک / معدل 18.8
  • 1382 تا 1385
    کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
    گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه پیام نور اراک / معدل 17.8
https://.com