مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1390
    کارشناسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه شاهرود / معدل 15
https://.com