مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش صنعتی /دانشگاه نراق / معدل 14.59

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  پیچ سادات
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: به صورت پاره وقت

 • اسفند ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۹۳
  کارا فولاد البرز
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی و اداری
 • شهریور ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۶
  پرچ ساز
  مالی و حسابداری/ مدیر انبار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com