مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد واحد کرمان

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت ارتباط سازان
  بازاریابی و فروش/ مدیریت فروش
 • آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت پیمانکاری سه گنبد
  ایمنی و محیط زیست/ نیروی hse
 • آبان ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت مسکن سازان مهرالرضا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com