مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1387
    دیپلم برق صنعتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • رانندگی با ماشین وموتور سیکلت
https://.com