مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا هم اکنون
  کارشناسی برق و الکترونیک- مهندسی پزشکی
  گرایش سوئیج- بیوالکتریک /دانشگاه قوچان / معدل 15.25

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • از طراحی تا چاپ برد های الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: الکترونیک

ابزار و نرم افزار

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های مربوطه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • از طراحی تا چاپ برد های الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: الکترونیک
https://.com