مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش علمی کاربردی /دانشگاه غیرانتفاعی / معدل 14.14

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جهاددانشگاهی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک7مرحله ای icdl
دانش تخصصی
 • جهاددانشگاهی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک7مرحله ای icdl
https://.com