مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری مالی
  گرایش مالی /دانشگاه موسسه آموزش عصر دین و دانش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی سند پرداز
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
https://.com