مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 16.08
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد یادگار امام / معدل 17.66
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد یادگار امام / معدل 18.81

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت مرهم دارو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: صدور سند مالی
  صدور چك
  تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه
  نوشتن فاکتور خرید
  تهیه گزارش اظهارنامه ارزش افزوده
  تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
  آشنایی با تهیه صورت مالی
  ارسال فایل های بیمه و مالیات حقوق بصورت اینترنتی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت حسابداری مشاورین برتر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: سند زدن
  صدور فاکتور خرید
  نوشتن دفاتر قانونی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی محاسبان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com