مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی شیمی کاربردی
  گرایش شیمی کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۵
  شرکت غذایی گوهرنوش
  مهندسی شیمی/ کنترل کیفی

  توضیحات: دو سال بعنوان مسؤل کنترل کیفی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  دوره کار با دستگاه کنترل کیفی HPLC دوره روشهای عیارسنجی مولکولی عضو انجمن شیمی ایران و شرکت در تعدادی ازهمایشها

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه دوره ICDL 1 مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال حاضر دانشجوی دوره آموزشی هستم
https://.com