مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نساجی
  گرایش شیمی و علوم الیاف /دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) / معدل 15.9

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مالی و حسابداری/ مدرس

  توضیحات: کاراموز کارخانه‌ی بافت آزادی
  تدریس درس معادلات دیفرانسیل - استاتیک مقامت مصالح و دروس تخصصی نساجی ( تکمیل کالای نساجی 1 - رنگرزی الیاف طبیعی - اصل شیمی رنگ مواد اسطه - تکنولوژی تولید الیاف طبیعی صنعتی - شیمی آلی 1 و2 ) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  تدریس حل تمرین شیمی کنکور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس درس معادلات دیفرانسیل - استاتیک مقامت مصالح و دروس تخصصی نساجی ( تکمیل کالای نساجی 1 - رنگرزی الیاف طبیعی - اصل شیمی رنگ مواد اسطه - تکنولوژی تولید الیاف طبیعی صنعتی - شیمی آلی 1 و2 ) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شیمی نساجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی نساجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
https://.com