مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مبانی مدل سازی در طراحی بانک های اطلاعاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • خوشه بندی (clustering)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITIL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تست و آزمون سیستمهای تحت وب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نصب و راه انداری دستگاه های کارت خوان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مستندسازی و گزارش‌ نویسی و تدوین فرآیندهای نرم افزاری و راهبری سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مبانی مدل سازی در طراحی بانک های اطلاعاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • خوشه بندی (clustering)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITIL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تست و آزمون سیستمهای تحت وب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نصب و راه انداری دستگاه های کارت خوان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مستندسازی و گزارش‌ نویسی و تدوین فرآیندهای نرم افزاری و راهبری سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com