مختصری از من

بعنوان کسی که توانایی ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف را دارم میتوانم در زمینه پیگیری بسیاری از امور تاثیر گذاری روی همکاران و تغییر دیدگاه ها و نگرش های افراد در بلند مدت علاوه بر رشته تخصصی خودم که مهندسی عمران و طراحی سازه می باشد کار کنم. ضمن اینکه به کارهای خارج از محیط دفتری مثل انجام کارهای ثبتی کارهای بانکی کارهای شهرداری و نظام مهندسی مشغول هستم . علاقمند به پیشرفت کاری خودم و شرکت های محل خدمتم می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین / معدل 15.27

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  شرکت آرمک
  / مهندس اجرا و کارگزار امور شهرداری و صورت وضعیت نویسی

  توضیحات: مذاکره با مدیران و رئیسان بخش های مختلف شهرداری تهران.

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی مشاور
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس طراح سازه- هد تیم طراحی- پیگیری امور شهرداری- انجام کارهای ثبتی شرکت و تغییرات شرکت

  توضیحات: مهندس طراح سازه- هد تیم طراحی- پیگیری امور شهرداری- انجام کارهای ثبتی شرکت و تغییرات شرکت- آشنا با پروسه های شهرداری ،جواز ، نظام مهندسی ، سابقه گرفتن تاییدیه طراحی سازه از نظام مهندسی، اخذ چندین صورتمجلس تفکیکی و آشنا با پروسه تفکیک ساختمان.روابط عمومی مناسب.

پروژه ها

 • 1394
  طراحی حدود 100 سازه بتنی و فلزی و حدود 10 سازه بتنی تاییدیه نظام و 10 سازه بتنی و فلزی تاییدیه کنترل مضاعف شهرداری پردیس و تاییدیه از شهرداری های مناطق مختلف
  سرپرست گروه طراحی

  توضیحات: طراحی سازه های مختلف بتنی و فلزی و اخذ تاییدیه از شهرداری تهران و نظام مهندسی و کنترل مضاعف شهرداری پردیس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: عمران

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • saze90
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sazehngar
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: عمران
https://.com