مختصری از من

تسلط کامل بر اینترنت و نرم افزار های مورد نیاز

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com