مختصری از من

علاقمند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش از من به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود.از پیاده سازی ایده هایم لذت می برم. سرعت کار به من انگیزه مضاف می دهد و کندی آن سبب کسلی من می شود.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوا
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران-شمال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Upper intermediate
https://.com