مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداري
  گرایش بازرگاني /دانشگاه اثيرالدين ابهري / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  اموزش نرم افزار هلو
  مالی و حسابداری/ نرم افزار هلو براي رشته ي حسابداري

دانش تخصصی

 • کار با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com