مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش مدیریت پروژه /دانشگاه پیام نور / معدل 15

دانش تخصصی

 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel videostudio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com