مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش مهندسی تجارت الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com