مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  داروخانه شبانه روزی الغدیر
  تکنسین دارویی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  دارای مدرک تکنسین دارویی از جهاد دانشگاهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تسلط به اکثر اقلام و برندهای دارویی موجود در بازار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به اکثر اقلام و برندهای دارویی موجود در بازار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com