مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  دما مارکت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس ui
 • آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  پرشیا شیدک رایا(زمینه کاری : نفت و گاز )
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس DCC(کنترل اسناد فنی و مهندسی), منابع انسانی

  توضیحات: پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداری
  دستیار پروژه
  پشتیبانی وب سایت
  helpdesk
  کارشناس کنترل اسناد فنی و مهندسی-بایگانی و نامه نگاری
  اداری منابع انسانی

 • مهر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴
  مجتمع فرهنگی خرم شاد(زمینه کاری:امور فرهنگی و ورزشی)
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ پشتیبان وب سایت و شبکه های مجازی-کمک حسابدار

  توضیحات: پشتیابنی و محتوا گذاری وب سایت
  تسلط بر امور اداری،بایگانی ، نامه نگاری و نرم افزارهای اداری

 • شهریور ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران(زمینه کاری:بازرسی نمایندگی های ایران خوردو و سایپا)
  کارمند ادرای

  توضیحات: تسلط بر امور اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • html &css
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • CCNA
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ,وزارت کار
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Networ+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SASS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • راهبری اتوماسیون اداری ican و payvast
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • html &css
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • CCNA
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ,وزارت کار
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Networ+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SASS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com