مختصری از من

I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. Also, I have good communication skills and work comfortably in a team.
I also have lots of ideas and enthusiasm. I'm keen to work for a company with a great reputation and high profile.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش مخابرات سیستم /دانشگاه صنعتی سجاد مشهد / معدل 18.02
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش االکترونیک /دانشگاه آزاد واحد قزوین / معدل 15.65

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
  مدرس دانشگاه
 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دانشگاه سراسری بویین زهرا
  مدرس دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Published • H. Vadizadeh, D. Ghorbani and E. Afjei;" Introducing the ICMPPSO Algorithm to Minimize Phase Voltage THD of 3-Level Inverter " IEEE IPG 2014 the 5th Conference on Thermal Power Plants; Accepted. • D.Ghorbani,Gh. Sarbisheie," Image de-nosing with a new method based on wavelet transform and neural network", International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC);Apr 2014 • H. Vadizadeh, D. Ghorbani and S.E. Afjei, " Performing of the MPPSO Optimization Algorithm to Minimize Line Voltage THD of 3-Level Inverter ", IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering(IOSR-JEEE); November 2013 Summited • H. Vadizadeh, D.Ghorbani and S.E. Afjei, " Introducing the IMPPSO method to minimize phase voltage THD of multilevel inverter", Wiley: Taylor and Francis, Electric Power Components & Systems; July 2013. • D.Ghorbani,"Image de-noising with a new method based on wavelet transform and ANFIS" International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC).
 • 1388
  سوابق آموزشی و کاری: تدریس دروس رشته برق و مخابرات • دانشگاه سراسری بویین زهرا (مقطع کارشناسی) • دانشگاه غير انتفاعي جمشيد كاشاني • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا • دانشگاه آراد اسلامی واحد ابهر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی . نوازندگی ویولن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: 3G 4G Ericsson RBS 6000 & 3G 4G Huawei DBS 3900
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: 3G Planning & 3G,4G optimization course Atoll Plannig,TEMS and ACTIX Training
 • مهندسی برق- الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: (DSP(Digital Signal Processing

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک: self study
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: self study
 • Xilinx ISE Design
  60% Complete
  عنوان مدرک: self study
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک: self study
 • Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • voip
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: self study
دانش تخصصی
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: 3G 4G Ericsson RBS 6000 & 3G 4G Huawei DBS 3900
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: 3G Planning & 3G,4G optimization course Atoll Plannig,TEMS and ACTIX Training
 • مهندسی برق- الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: (DSP(Digital Signal Processing
https://.com