مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه اصفهان / معدل 16.3

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار َAutodesk AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com