مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حقوقی برنا اندیشه
  مشاور حقوقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رافع 6
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com