مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی فیزیک
    گرایش حالت جامد /دانشگاه یاسوج / معدل 14.37

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    دبیرستانهای غیرانتفاعی یاسوج
    دبیر
https://.com