مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1386
  کارشناسی مدیریت
  گرایش برنامه ریزی و اداری /دانشگاه وارونژ روسیه

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور یکم
  مسئول هماهنگی پروژه
 • آذر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پیمانکاری بین المللی استراتوس
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی و آموزش
 • آبان ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۲
  مهندسین مشاور یکم
  کارشناس کنترل پروژه و مسئول اداری
 • مهر ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت پیمانکاری فرااوج طرح
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل
 • دی ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸
  شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیریت پروژه ها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عکاسی - منبت کاری - ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ISO
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001:2008 از شرکت TUV NORD
 • PMBOK
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک PMBOK

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PWkara
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ISO
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001:2008 از شرکت TUV NORD
 • PMBOK
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک PMBOK
https://.com