مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش تکنولوژی برق قدرت /دانشگاه آزاد
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم برق
  گرایش اکتروتکنیک /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com