مختصری از من

به عنوان شخصی که در 3 شرکت معتبر کار کرده و دارای دست کم 14 سال سابقه کاری و 10 سال سابقه بیمه جویای کاری با آینده ای بهتر و قابل ارتقا هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1381
  دیپلم حسابداری
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت صنایع گاز اتحاد
  مالی و حسابداری/ حسابدار وجوه و فروش
 • خرداد ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۷
  شرکت مارین
  مالی و حسابداری/ حسابدار و مسئول انبار شرکت
 • مرداد ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۴
  شرکت پاژنگ خودرو
  مالی و حسابداری/ حسابدار جز
 • خرداد ۱۳۸۱ تا اردیبهشت ۱۳۸۳
  شرکت خدمات امور مشترکین و مخابرات
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دیپلم با 10 سال سابقه کاری مرتبط

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی کار با WORLD&EXCEL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با سیستم وجوه رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم فروش رایورز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم همکاران
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دیپلم با 10 سال سابقه کاری مرتبط
https://.com