مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد بروجرد / معدل 16.34

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • سیم پیچی الکتروموتور و مدار فرمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • متلب
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیم پیچی الکتروموتور و مدار فرمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com