مختصری از من

اینجانب دارای مدرک کارشناسی انتقال آب از مرکز آموزش جهادکشاورزی دزفول میباشم درحال حاضرمتاهل دارای یک فرزند نیزهستم وشدیدا جویای کار میباشم به این امید که بتوانم برای مملکت عزیزمان خدمت کوچکی انجام بدهم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی انتقال آب
  گرایش نگهداری وبهره برداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی /دانشگاه جامع علمی وکاربردی / معدل 12.24

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶
  موسسه جهاد نصرلرستان
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: بعنوان سرپرست پیمانکار آبیاری تحت فشار از نوع بارانی و قطره ای مشغول بکار بودم

 • تیر ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶
  کارگاه نصرلرستان
  کارشناس آبیاری وزهکشی

  توضیحات: توانسیم بامدیریت برنامه ریزی آبیاری ،بیشترین عملکرد گندم در بین تمامی پایلوت های واقع در کرخه شمالی رو بدست آوریم

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳
  کشت صنعت دهخدا
  تکنسین آبیاری
 • آذر ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  کشت صنعت دهخدا
  تکنسین تامین توزیع اب
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹
  شرکت ساختمانی تابلیه
  مهندسی عمران/ معماری/ کمک نقشه بردار

پروژه ها

 • 1392
  کنترل سیلاب
  مسئول انجام پروژه
 • 1387
  تاسیسات آبیاری،بررسی وعملکردسازه های آبیاری مسیرآب ازسدگتوندتاکشت وصنعت کارون
  مسئول گردآوری اطلاعات سازه ها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به ورزش علاقه زیادی دارم علی الخصوص فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • در مورد کلاس های ترویجی آشنایی کامل دارم
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word،e ،exel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
دانش تخصصی
 • در مورد کلاس های ترویجی آشنایی کامل دارم
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com