مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1387
    کارشناسی مکانیک
    گرایش حرارت سیالات /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15.5
https://.com