مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی تصویر سازی
  /دانشگاه فرهنگ و صنعت خراسان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  • پژوهش عارضه یابی در مدیریت محیط های هنری – پژوهش تئوری و عملی –ماحصل ارائه و عملی کردن در دپارتملن طراحی گروه کارخانجات مقصود .
 • 1392
  • پژوهش راهکارهای ارتقاء فرهنگ سازمانی -دستاورد : چاپ پژوهش به میزان محدود 2000 نسخه به منظور استفاده مدیران ارشد و کارمندان گروه کارخانجات چینی مقصود و پارت لاستیک .
 • 1388
  • بازخوانی ذهنی بافی های ایران ( بخش تخصصی گبه و گلیم ) - پژوهش رسمی اهدا شده به دانشگاه فردوسی

دانش تخصصی

 • سفال و سرامیک استاد به آیین 1386 الی 1390
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویرسازی گریم استاد محمودشجریان 1386
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش هنر استاد هادی سیف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره رنگ شناسی استاد اکابریان 1390 الی 1393
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سفال و سرامیک استاد به آیین 1386 الی 1390
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویرسازی گریم استاد محمودشجریان 1386
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش هنر استاد هادی سیف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره رنگ شناسی استاد اکابریان 1390 الی 1393
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com